Verleidingen rechtvaardigen

Zal ik het doen of niet? Zal ik voor dat grote geld gaan of niet…? Maar wat staat ertegen over? De schade waarvoor ik medeverantwoordelijk zal zijn is onmenselijk….maar het is zoveel geld…
Mijn deel in het geheel is in principe niet zo erg… want ik heb geen rechtstreekse invloed op het resultaat toch? Als ik het niet doe, doet een ander het toch?

Dit innerlijk dialoog kan het resultaat zijn van de macht en kracht van geld. Geld maakt dat vooral zwakgeestigen zichzelf heel gauw de meest aannemelijke argumenten zullen aanpraten zodat ze hun verleidingen kunnen recbtvaardigen. De fantasieen die geld in ze los begint te maken zijn zo overweldigend, dat over lijken heen stappen na een poos noet gewoon hun tweede natuur wordt, maar hun eigen natuur.

Ze hebben hun eigen ziel verkocht en weten niet eens meer wie ze zijn en spiegelen alles dat ze nu zijn en zeggen aan anderen. Hierdoor verwijten ze van hetgeen zij zelf doen. Zelfreflectie bestaat niet meer omdat hun ‘zelf’ geen stem meer heeft. Dat stemmetje dat nog in het begin nog gehoord werd en het afraadde om het bloedgeld te nemen.

Die stem is uitgeschakeld en wie het goede in zichzelf uitschakelt heeft logischerwijs geen probleem om anderen uit te schakelen.

Sommigen bereiken na een tijdje hun grens, wanneer ze inzien wat hun aandeel in het geheel is en zullen hun slechte pad verlaten. Maar anderen zullen verharden en de argumenten die ze zichzelf aanpraten zijn niet om naar huis te schrijven.

“Dan wat als mensen doodgaan door de leugens die ik verkondig, ik en de mijne gaan niet dood. En het gaat zo moeilijk worden in de wereld, het is toch logisch dat ik dat geld aanneem? Deze organisatie is zo machtig, if you can’t beat them…join them toch? En wat als mensen honger zullen lijden, mensen lijden toch eeuwen honger?”

Deze redeneringen zijn valse en lafhartige redeneringen van een zwakgeestige die geen eigen waarde kent en daarom zo makkelijk zijn of haar eigen ziel heeft verkocht voor wat hij of zij met een kortzicht verstand denkt, veel geld te zijn.

En het ergste is, dat er veel soortgenoten van deze zwakgeestige mensen rondlopen en helaas lijken ze in deze realiteit over te nemen omdat ze ook volgelingen hebben die net zo lafhartig zijn…omdat ze weinig energie nodig hebben om deze verleidingen te recbtvaardigen in plaats ze die weerstaan. En het niet kunnen weerstaan is geen verwijt, al lijkt het op een verwijt.

Ze kunnen het niet weerstaan omdat hun geest niet het vereiste niveau van evolutie heeft behaald, dus beschikken ze niet over de geesteskracht en bijbehorend inzicht.
Leef en laat leven, respect hebben voor anderen gaat er bij hun niet in omdat ze bevangen door angst en onzekerheid door het leven gaan.
Hun aanwezigheid in het leven moet er zijn omdat hun handelingen ertor leiden dat anderen ook kunnen evolueren.

De kunst is dus om te kunnen inzien dat ook hetgeen dat slecht, zwak en lelijk is in voordeel werkt voor de eigen evolutie. Helaas is dat geen makkelijke taak om te kunnen inzien laatstaan om te kunnen beleven.

Rumi Knoppel
Spiritwriter

Onze liefde voor geweld

De liefde is voor de mens nog de meest mysterieuze energie die bestaat. Als we met moderne technologie moeten werken lukt het ons meestal heel makkelijk. Maar wanneer we met ons eigen technologisch systeem (ons innerlijk) moeten werken, lijkt het alsof we niet weten hoe daarmee om te gaan. Dit is aan de ene kant niet vreemd omdat we met een onzichtbaar deel in onszelf te maken hebben. En we hebben over het algemeen niet geleerd hoe ermee om te gaan.

En het gebrek aan kennis hierover heeft bepaalde gevolgen. Een van de gevolgen is dat men hun eigen waarde niet kent. En wanneer men hun eigen waarde niet kent, weet men niet hoe van zichzelf te houden. En wanneer die kennis ontbreekt kan er vanuit de duisternis heel wat gebeuren dat ongewenst is. Het maakt dat men liefde met geweld kan verwarren, waardoor men gewelddadig kan zijn en zich ook gewelddadig laat behandelen, denkende dat het onder liefde valt.

In veel liefdesrelaties is er sprake van dwangmatigheid, bedrog en liefdeloosheid en toch hoor je mensen dan vaak zeggen dat ze met de relatie doorgaan omdat ze van hun partner houden. Maar wanneer iemand anders jou slecht behandelt, geeft dat aan dat je jezelf slecht laat behandelen omdat je niet jouw grenzen aangeeft. En hoe zou je dat kunnen als je jouw eigen grenzen niet kent? Je behoort duidelijke grenzen in woord en daad kenbaar te maken zodat je de kwaliteit van het leven voor jezelf hoog houdt.

En dit betekent dan niet dat de ander zichzelf om jou moet veranderen. Beide partijen behoren bewust en uit vrije wil zichzelf en elkaar goed te behandelen. Maar jezelf goed behandelen komt op de eerste plaats. Omdat je dan weet wat je kan geven en waarmee je kan leven. Als dat niet goed zit, zal het met de andere niet goedkomen.

Vrijheid en waarheid zijn daarom heel erg belangrijk in relaties. Leef in vrijheid naar jouw waarheid met jezelf en elkaar en je zal dan bewust kunnen kiezen wie jouw vrienden zijn of wie jouw liefdespartner kan zijn. Maar leidt geen leven onder emotionele druk of onder een staat van moeten waarbij je stelselmatig ongelukkig bent en dan zegt dat dat liefde is. Liefde vult aan, stimuleert het positieve en wekt een opbouwend verlangen op. Probeer dus zo min mogelijk in weerstand met jezelf en anderen te leven. Luister naar jouw weerstand omdat het jou op dat moment aangeeft dat je niet de juiste richting in jouw leven aan het volgen bent. Je bent dus onbewust bezig jezelf en hoogstwaarschijnlijk ook anderen, geweld aan te doen.

Rumi Knoppel
Spiritwriter

Spiritual communication: words are not enough

It is always said that good communication maintains a healthy and loving relationship. That is undoubtedly true. What has been humanity’s challenge in the past thousands of years is the lack of a clear foundation of good communication. We have learned to communicate since we were small children. And this we have learned by using words. But we see that every day, although words are used routinely, there is still so much noise, conflict and confusion. So it is obvious that words fail. We also often see that when one cannot express oneself because of lack of words, one can start hitting or yelling. The energy that has to flow by making itself known does not get the chance (for a short or longer period of time) to utter itself and when that energy cannot flow, it will look for other ways to express itself and this in such a way that it will ensure that it does not can be ignored. And that can be positive or negative, depending on the energetic nature of the person in question.

Need guidance for a positive change? Attend the 40 days program for Adyashanti’s 30-Day Wake Up Challenge -2021

Join the 30-Day Wake Up Challenge with Adyashanti

We also see this happening at protest demonstrations. Although protest demonstrations can also have hidden agenda’s, they are nevertheless the result of a protracted, and frustrating, issue that kept getting unheeded. The same is true from person to person. In a love relationship, or parent-child relationship, things will often escalate when one or both parties feel unheard. Adultery, lies, deceit, hatred and feelings of blame are among of the many consequences that can lead to destruction or self-destruction. It is therefore constructive to focus on the fact that words are only a limited means of expression of an invisible energy, divided in the form of known and unknown emotions and other vibrations that are still a mystery to us.

For some guidance at your own pace I recommend this book:

Embracing the Unknown with Pema Chödrön

Words are only tools of making that which is invisible for us and others, as visible as possible. Only in this way can we function as a society because we all have our own way of expression. Our different desires must be clear to each other to some extent so that in the absence of confusion and miscommunication messages do not get mixed up. It is required for harmony and peaceful circumstances. Agreements are therefore an important part of any strong society. And well-honoured agreements show that there is mutual understanding and respect. So, good communication must be able to bring about mutual understanding that manifests itself in the mutual expression.

Need guidance for a positive change? Attend the 40 days program for Adyashanti’s 30-Day Wake Up Challenge -2021

Join the 30-Day Wake Up Challenge with Adyashanti

Words are not enough: loved ones passing away

When we want to support those who have been left behind by a loved one through passing away,  we often use words such as “condoleances” or “be strong”. But we do know that these words are only encouraging, not healing. Even the pastor who reads words of encouragement from scriptures during the funeral service knows that the energy of suffering at that moment cannot be transformed. Of course, the suffering person can experience some relief, but the real affected pain cannot be eliminated 100% once and for all at that moment. The person that grieves can appreciate it, but only time in combination with certain inner conscious and unconscious processes will gradually make the pain fade away.

Explaining what one has seen with one’s own eyes
For example, if you have been to a place where you have witnessed the sunset,  is describing it to someone else a challenging task. You can tell how you have seen enormous trees, with beautiful birds flying over them, with clouds in the background. The sounds of the animals waking up at that moment and everything that came with it. But what you have seen with your eyes you still cannot show others 100%. That image and the experience is difficult to transfer to the other through words. The other person can only form an image out of your explanation but still does not know exactly what you have seen and experienced. The person should experience it, and even then the experience might be different for that person. The image and the experience are thus much larger than words can reach.

Explaining what one has seen in one’s own mind
When you have had a dream, you often cannot explain it to yourself. Especially when it was so intense that there was a strong sense about it. You have seen certain images, and sometimes it can just be your subconscious processing an intense movie you watched before going to bed. But when that is not the case, we can become curious about what we have seen in our dreams. And if we can’t explain that to ourselves, how can we explain it to someone else? At most we can say that the feeling was good or bad. But why or where that feeling came from, or what it could mean is often a mystery to us. And right within this spectrum of not being able to know what this information of emotions and feelings means, we can find that our communication of words falls short. It is clear that words are not enough…

And it tells us that the world of energy that flows continuously through us is so indescribably intense and limitless, that for thousands of years we as humanity have unconsciously overlooked that our way of communication has been holding us back all along. We are so captivated by words that if someone doesn’t quite speak our language we are able to laugh at them. But if this same person were to cry or laugh, we would immediately know what was going on, without the need for words. When we are crying or laughing, it’s not even about words anymore, but about the type of energy that is easily recognizable.

And yet we also expect others to explain their inner world of thoughts and emotions to us (which is often indescribable with words) with text and explanation (in also correctly formulated sentences) while we cannot do it ourselves. How often do we do, think, or say something that we don’t believe in or understand why we are doing it or have done it?

Verbal communication is therefore a low form of communication. Because our ideas and emotions can be experienced 100%, but probably only 30% can be translated with words. Actions speak louder, but that is not always the case because intentions often cannot be explained.

Check out this book for some guidance at your own pace:

Embracing the Unknown with Pema Chödrön

Evolution: True communication expresses freedom and love
We as humanity still have a very long way to go. We should pay a lot of attention to our inner world so that we know better who we ourselves are within the creation of life. Also where we stand in life and how we treat ourselves and each other. We use the word love but are we really a loving kind? We use the word freedom but are we free and do we allow others to be free?

We could admit that if we have so much to process for ourselves, we are respectfully obligated to allow others to explore their journey in peace. Surely we cannot demand an explanation from others regarding their thoughts and actions, when we ourselves have no clear explanations of our actions?

We should respect and trust that this powerful, limitless and mysterious universal energy that flows through all of us knows what it’s doing. Letting each other live in peace is therefore one of the paths that lead to harmonious togetherness. Words are also not enough for this article and more will follow.

But for now it is important to realize that we can evolve our communication more in what we feel. What do you feel? Don’t go against yourself, because you are in communication with yourself or something. Listen to it. When it is an energy of conflict or destruction you know that that is not the way to go. When it is an energy of reconciliation, helpfulness, respect for other people’s feelings and thought (no matter how disagreeing you may be), you have to respond to it.

You cannot explain the world of spiritual energy for the most part in words, but you can feel it. You can learn how to live in harmony with it and make it work for you by experiencing it. Therefore do not judge something that you do not know about yourself or another, but do give it the required, liberating attention. So recognize, acknowledge and trust what your truth is. But that means that you have to listen to yourself and that means: feel your feeling.

For some guidance I recommend this book:

Embracing the Unknown with Pema Chödrön

You can also attend the 40 days for positive transformation:

Join Renowned Psychologist Kelly McGonigal for a FREE Video Teaching on Establishing New Habits for Positive Change…

Spiritwriter

Geestelijke communicatie: Woorden schieten tekort.

Men zegt altijd dat goede communicatie een gezonde en liefdevolle relatie in stand houdt. Dat is ongetwijfeld waar. Wat de uitdaging van de mensheid in afgelopen duizenden jaren is geweest, is dat er een duidelijke basis van goede communicatie ontbreekt.

Wij hebben leren communiceren vanaf we klein zijn. En dit hebben we geleerd door woorden te gebruiken. Maar we zien dat er dagelijks, alhoewel men routinematig woorden gebruikt, er toch zoveel ruis, conflict en verwarring is. Het is dus overduidelijk dat woorden tekortschieten.

We zien ook vaak dat wanneer men zich niet kan uiten of gebrek aan woorden heeft, men kan gaan slaan of schreeuwen. De energie die moet stromen door zich kenbaar te maken krijgt de kans niet (voor korte of langere tijd) en wanneer die energie niet in toom gehouden kan worden gaat het andere uitwegen zoeken en wel op een zodanige wijze dat het ervoor zal zorgen dat het niet genegeerd kan worden. En dat kan positief of negatief, afhankelijk van de energetische aard van de persoon in kwestie.

We zien dit ook gebeuren bij protestdemonstraties. Alhoewel protestdemonstraties ook een onzuivere bedoelingen kunnen hebben is het desalniettemin het gevolg van een situatie die op springen staat. Een protestdemonstratie is het resultaat van een langdurige, en frustrerende kwestie waarbij men steeds geen gehoor kon vinden.  Zo ook basis van mens tot mens. In een liedesrelatie, of ouder-kind relatie, zullen zaken vaak escaleren wanneer de een of beide partijen zich niet gehoord voelen. Overspel, leugen, bedrog, haat en gevoelens van verwijt zijn een van de vele gevolgen die tot destructie of zelf-destructie kunnen leiden.

Het is daarom goed om de focus te richten op het feit dat woorden slechts een (beperkt) resultaat zijn van een onzichtbare energie, verdeeld in de vorm van bekende en onbekende emoties en andere tot nog toe voor ons onduidelijke gevoelsmatigheden. Woorden zijn slechts een middel om datgene wat onzichtbaar tevens voelbaar is voor ons en anderen, zo zichtbaar mogelijk te maken. Zo alleen kunnen we als een samenleving functioneren omdat we allemaal onze eigen manier van bewegen, leven en uitdrukken hebben. Onze verschillende verlangens moeten tot in zekere mate duidelijk zijn voor elkaar zodat door de afwezigheid van spraakverwarring of miscommunicatie zaken niet door elkaar lopen. Het is vereist voor harmonie en een soepel verloop van omstandigheden. Anders botst men steeds tegen elkaar. Afspraken zijn daarom een belangrijk onderdeel van elke sterke samenleving. En goed nagekomen afspraken tonen dat er werderzijds begrip is. Dus goede communicatie moet wederzijds begrip kunnen bewerkstelligen dat zich in het wederzijds uiten manifesteert.

Woorden schieten te kort

Overlijdensgeval

Wanneer we een nabestaande moed willen inspreken, gebruiken we het woord ”sterkte”. Maar we weten wel dat dit woord slechts bemoedigend is, niet helend. Zelfs de voorganger die tijdens de uitvaartdienst bemoedigende woorden uit heilige geschriften voorleest, weet dat de energie van pijn die op dat moment door het innerlijk van de nabestaanden stroomt, niet geheeld kan worden. Natuurlijk kan een nabestaande wel wat verzachting ervaren maar de echte diepgetroffen pijn kan hiermee op dat moment niet voor eens en voor altijd 100% weggewerkt worden. De nabestaande kan het waarderen, maar alleen de tijd in combinatie met bepaalde innerlijke bewuste en onbewuste processen zullen de pijn gradueel doen wegebben.

Uitleggen van wat men eigen ogen heeft gezien:

Zelfs wanneer je bijvoorbeeld naar een plek bent geweest waar je de zonsondergang hebt mogen aanschouwen, is het beschrijven daarvan aan een ander een uitdagende taak. Je kan vertellen hoe je gigantische bomen heb gezien, waarbij prachtige vogels over heen vlogen, met wolken op de achtergrond. De geluiden van de dieren die op dat moment wakker werden en alles wat daar bij kwam kijken. Maar wat je hebt gezien met jouw ogen kan je toch nog steeds niet 100% aan de ander laten zien. Dat beeld en de ervaring is moeilijk over te dragen aan de ander middels woorden. De ander aan wie je dit vertelt kan ook alleen maar een beeld vormen maar weet nog steeds niet wat je precies hebt gezien en ervaren. De persoon zou het moeten ervaren, en dan nog zou de ervaring voor die persoon anders kunnen zijn.  Het beeld en de ervaring zijn dus veel groter dan woorden kunnen reiken.

Uitleggen van wat men in eigen gedachten heeft gezien:

Wanneer je een droom hebt gehad, kan je die vaak aan jezelf niet verklaren. Vooral wanneer het zo intens was dat er een sterk gevoel bij is geweest. Je hebt bepaalde beelden gezien, en soms kan het zijn dat je teveel informatie van een film hebt opgenomen en dat dat zich in jouw onderbewustzijn is gaan vastzetten. Maar wanneer dat niet het geval is, kunnen we nieuwsgierig worden van hetgeen we hebben gezien in onze droom. En als we dat aan onszelf moeilijk kunnen uitleggen, hoe zullen we dat aan een ander kunnen uitleggen? We kunnen hooguit zeggen dat het gevoel goed of slecht was. Maar waarom of van waar dat gevoel kwam, of wat het zou kunnen betekenen is voor ons vaak een raadsel. En precies binnen dit spectrum van niet kunnen weten wat deze informatie van emoties en gevoelens betekent, kunnen we merken dat onze communicatie van woorden tekortschiet.

Dat woorden dus tekortschieten is duidelijk. En het vertelt ons dat de wereld van energie die onafgebroken door ons heen stroomt zo onbeschrijflijk intens en grenzeloos is, dat wij voor duizenden jaren als mensheid onbewust hebben overzien dat onze wijze van communicatie ons al die tijd achter heeft gehouden. We zijn zo sterk in de ban van woorden dat wanneer iemand onze taal niet helemaal weet te praten we in staat die uit te lachen. Maar wanneer deze zelfde persoon zou huilen of lachen, zouden we wel meteen weten wat er zich afspeelde, zonder dat daarbij woorden nodig waren. Het gaat bij het huilen of lachen dus helemaal niet eens meer om woorden maar om de type energie die makkelijk herkenbaar is.

En toch verwachten we ook van anderen dat ze hun innerlijke wereld van gedachten en emoties, die vaak onbeschrijflijk is, met tekst en uitleg (in ook correct geformuleerde zinnen) aan ons verklaren terwijl we het zelf ook niet kunnen doen. Hoe vaak doen, denken of zeggen we iets waar we niet achter staan of niet begrijpen waarom we het doen of hebben gedaan? De verbale communicatie is dus een lage vorm van communicatie. Want onze denkbeelden en emoties zijn wel 100% te ervaren, maar vermoedelijk maar 30% te vertalen met woorden. Daden spreken harder, maar ook dat geldt niet altijd omdat intenties vaak ook niet te verklaren zijn.

Evolutie: Ware communicatie omvat vrijheid en liefde

We hebben als mensheid nog een heel lange weg te gaan. We dienen veel aandacht te besteden aan onze innerlijke wereld zodat we beter weten wie we zelf als creatie van het leven zijn. Ook waar we staan in het leven en hoe we met onszelf en elkaar omgaan. We gebruiken het woord liefde maar zijn we echt liefdevol? We gebruiken het woord vrijheid maar zjin we vrij en laten we elkaar vrij?

We zouden nu wel kunnen erkennen dat als we zoveel werk hebben aan onszelf, we gehouden zijn om elkaar vrij te laten om deze ontdekkingreis in alle rust te kunnen doen. We kunnen toch niet een verklaring van een bepaalde beweging van vrijheid of handeling van de ander afdwingen wanneer we van onze handelingen geen duidelijke verklaringen nog hebben? En al hebben we die, het is overduidelijk dat de machtige, grenzeloze en onverklaarbare energie die door ons allen stroomt wel weet wat die doet. Elkaar in de rust laten leven is daarom een van de wegen die leiden naar een harmonieus samenzijn.

Ook schieten woorden tekort voor dit artikel en er zullen meerdere volgen. Maar voor nu is het belangrijk om te beseffen dat we onze communicatie meer kunnen zoeken in wat we voelen. Wat voel je? Luister naar het gevoel, je voelt het niet zomaar. Ga niet tegen jezelf in, omdat er gecommuniceerd wordt met je. Luister ernaar. Wanneer het een energie van ruzie, conflict of destructie kan je weten dat je daaraan geen gehoor kan geven. Wanneer het een energie is van verzoening, behulpzaamheid, respect voor andermans gevoel en denken (al hoe oneens je nog bent en het denken en voelen van de ander niet op geweld gebaseerd is), dien je daaraan gehoor te geven. Je kan de wereld van de geestelijke energie voor een belangrijk deel niet in woorden verklaren, maar je kan er mee leren leven en het voor je laten werken door het te ervaren en van daaruit de uitwisseling op basis van emotie, gevoel en intuitie aan te sturen. Oordeel daarom niet over iets dat je niet kent bij jezelf of een ander, maar geef het wel de vereiste, bevrijdende aandacht.  Herken, erken en vertrouw dus wat jouw waarheid is.

Maar dat betekent dat je veel naar zelf moet luisteren en daarmee wordt bedoeld: voelen.

Rumi Knoppel
Spiritwtriter

Waarom wordt je jaloers?

Waarom wordt je eigenlijk jaloers? Heb je je ooit afgevraagd waarom het jou pijn doet wanneer je bijvoorbeeld ziet dat jouw partner contact heeft met iemand, of dat iemand die je kent rijk is of het goed heeft, of zelfs gewoon gelukkig is?

Dit gevoel van jaloezie is een heel gevaarlijke emotie. De heilige geschriften geven aan dat het gevaarlijker is om een jaloers persoon tegen te komen die bezeten is van woede dan een berin die haar jong kwijt is. een ander geschrift geefthet volgende aan;”Maar als u door jaloezie en ruzie vol wrok zit, kunt u zich nergens op beroemen; dan zou u de waarheid geweld aandoen. Want jaloezie en egoïsme lijken in de verste verte niet op Gods wijsheid; nee, zij zijn aards, ongeestelijk en duivels. Waar jaloezie en eerzucht zijn, vindt u ook wanorde en meer van dat kwaad.” Jakobus 3: 14 – 16

Waarschijnlijk omdat jaloezie een emotie is dat gebaseerd is op calculatie in de vorm van vergelijkingen. En jezelf vergelijken met anderen is waanzin omdat je altijd meer of minder zal hebben dan verschillende anderen. Een jaloers persoon heeft in dit geval meerdere gezichten waarbij die met de ene lacht en met het ander wel een moord kan begaan. Een jaloers persoon is in staat de ander een lijdensweg toe te wensen en daaraan ook zelf bij te dragen, en zal dat op een heel listige manier doen.

Jaloezie is een vergelijking gebaseerd op jezelf en anderen waarbij je let op overvloed en gebrek. Er ontbreekt een bepaalde waarde in een bepaalde vorm en hoeveelheid. En als we helemaal terug gaan naar de wortel, heeft het te maken met het feit dat jij ervan overtuigt bent dat de ander iets van waarde heeft dat jij niet hebt. En het heeft altijd te maken met iets positiefs. Natuurlijk nooit iets dat negatief is omdat dat voor jezelf geen toegevoegde waarde zal hebben. Maar doordat je zo geconcentreerd bent op wat de ander heeft dat jij niet hebt, kan je niet zien wat je zelf wel hebt. Het gaat niet alleen om het ontdekken en kennen van jouw eigen waarde, het is heel belangrijk om te houden van de eigen geestelijke vorm die het leven aan jou heeft toebedeeld. Zonder deze liefdesenergie kan niets stromen.

Als we kijken naar de eerstgenoemde voorbeelden kunnen we de volgende analyse maken:

  1. Liefdesrelaties: Het jaloers worden omdat jouw partner contact heeft met een ander of een bepaalde interactie heeft gehad met een ander heeft met onzekerheid te maken, tenzij je echt genoeg rede hebt dat jouw partner werkelijk onbetrouwbaar is. Maar dan nog is jaloezie een misplaatste emotie alhoewel het logisch is dat je het kan voelen vanwege de band. Maar het mag niet in hoge mate ervaren worden dat het op een obsessie begint te lijken. Deze vorm van onzekerheid komt doordat je vindt dat jouw partner een bepaald genot of bepaalde vreugde niet bij jou kan vinden. De andere persoon laat jouw partner lachen, of geeft jouw partner een bepaald gevoel wat jij nooit hebt kunnen geven of ooit wel hebt gegeven maar de laatste tijd niet meer hebt kunnen geven. Je ervaart dus dat jouw toegevoegde waarde er niet meer is. Een ander kan het beter, een ander heeft het en jij niet. Bedenk weliswaar dat als je jouw partner zou moeten overtuigen van jouw waarde, die misschien anders is dan wat de ander heeft…de band die je denkt te hebben met jouw partner toch niet zo diepgaand is. Je hebt jouw eigen waarde, jouw eigen vorm van schoonheid maar als je dat niet eens in jezelf kan zien, hoe wil je dat de ander dat in jou ziet? En misschien is jouw partner onbewust op zoek naar een andere vorm van waarde, maar dat maakt jouw waarde niet minder waardevol. Er is zeker een ander die jouw waarde ongedwongen zal zien. Een konijn heeft erniks aan om een relatie te beginnen met een tijger omdat er geen toegevoegde waarde is.
  1. Rijkdom: in dit geval is er sprake van gebrek aan materiele waarde. Misschien verdien je niet genoeg vanwege hetgeen je doet of juist niet doet. Maar ook in dit geval heeft het maken met dat je nog niet hebt gevonden waar jij van houdt, of je weet het wel maar je waardeert het niet. Je wil iets hebben dat de ander heeft, maar die ander houdt wel van zijn of haar eigen waarde. En die liefde ervoor opent deuren. Wanneer Peter bijvoorbeeld al weet dat timmerman moet zijn maar het niet kan accepteren, zal hij bedrukt en verbittert door het leven gaan omdat hij zichzelf niet accepteert. (noot: het is dus heel belangrijk om het verschil te weten tussen jezelf accepteren en voor meer willen gaan. Voor meer willen gaan is nooit erg zoalng het past bij wie jij bent). Hij wil allesbehalve timmerman zijn, en heeft daardoor nauwelijks klanten. Hij houdt niet van zijn vak of vaardigheid. Maar Tim houdt wel van zichzelf als timmerman en daardoor heeft hij een groot bedrijf met meerdere filialen en vindt steeds nieuwe manieren om zijn vak spannend en winstgevend te houden.

  1. Gelukzaligheid: er zijn soms rijke mensen die aan materie alles hebben en toch jaloers zijn op mensen die het niet zo breed hebben, simpelweg omdat die mensen gelukkig zijn. Dit komt echt voor en dit zegt heel wat over de type waarde die zo een rijk persoon niet heeft en wel naar verlangt, al is die nog zo rijk. Gelukkig willen zijn is normaal, maar om anderen te haten daarvoor niet. “Money can’t buy love… is de welbekende uitspraak.

Kortom, jaloezie en afgunst heeft vrijwel altijd te maken met het kennen of ontkennen van jouw eigen waarde en er geen liefde voor hebben. Wees dankbaar voor hetgeen je hebt en wees gelukkig dat je het hebt. Het is jouw geschenk van het leven en je hebt het niet zomaar ontvangen, maak er wat van. En als je nog niet weet wat jouw sterke kanten zijn of je nog niet weet wat je kan…? Stel jezelf dan de vraag waar je van houdt, waarin wil jij je tijd investeren zonder dat je denkt aan het geld. Waar hou je van? Die liefde wacht op je, en indien je het beantwoordt kunnen er nieuwe realiteiten ontstaan. Focus je op jezelf.

Rumi Knoppel
Spiritwriter

Geestelijke aanvallen? Hierop kan je letten!

Velen van ons hebben wel tijden in onze levens waarbij we het niet meer zien zitten. We kunnen met verschillende type problemen te maken hebben.

Allereerst is het wel belangrijk om aan te geven dat niet alles perse een geestelijke achtergrond aanval hoef te zijn, hoewel bepaalde aanvallen vaak heel subtiel en onopgemerkt beginnen en zich dan uitbreiden na verloop van tijd.

background with two hands and a heart

Maar er zijn bepaalde kenmerken die veel erop kunnen aanduiden dat je te maken hebt met geestelijke aanvallen:

  1. Vermoeidheid: Wanneer je continu moe bent terwijl je wel hebt geslapen. Je slaapt maar terwijl je slaapt en daarna wakker wordt voel je je nog steeds moe.
  2. Prikkelbaarheid: wanneer je je heel snel aan kleine dingen kan ergeren en dus niet in staat bent de kleinste dingen te verdragen wil dat zeggen dat je innerlijk niet in de rust bent. Dit kan opgebouwd zijn door een reeks van gebeurtenissen maar wanneer je eenmaal de deur voor irritatie te vaak en te lang open laat, nodig je negatieve energie uit om te blijven. Het gevolg van deze onverdraagzaamheid kan leiden tot ruzie, slaaptekort, piekeren en een hoge mate van onrust. Deze emoties vormen een voedingsbodem voor negatieve energie en verdienen daarom jouw aandacht.
  3. Te vaak ruzie met vrijwel een ieder: Bob Marley zingt in een van zijn liedjes:”when you quarrel everyday, you are saying prayers to the devil I say”. Wanneer je elke dag ruzie maakt, aanbidt je de duivel”, en een van de synoniemen van de duivel is “achterstand. Je zal al gauw merken dat als je met een hoge regelmaat in conlict bent met jezelf en anderen dingen heel moeilijk goed gaan in jouw leven. dat is simpelwel om het feit dat positieve energie niet de kans krijgt om actief te kunnen werken.
  4. Geld verdienen: wanneer je heel veel moet doen voor heel erg weinig kan het twee dingen betekenen. Het leven test je om te zien of je het werkelijk wilt en indien je genoeg liefde voor hetgeen hebt, zal je het volhouden en je zal een doorbraak maken. Dat wil dus niet zeggen dat alles van een leien dakje zal gaan. Even goed verloopt alles ook moeiteloos. Maar wanneer de meest simpele dingen niet gaan, die ook nog heel veel irritatie en schade opleveren, is iets niet goed. Dat wil niet zeggen dat je het moet opgeven. Het betekent slechts dat je iets in jouw innerlijk in orde moet maken en waarschijnlijk moet je iets begrijpen. En omdat je het niet begrijpt wordt jou aandacht op deze manier getrokken. Wanneer het voor jou is weggelegd of niet zal je op een punt komen en weten dat dat het wel of niet voor jou is.
  5. Lichamelijke klachten: negativiteit komt in vele verschillende vormen voor en de kunst is om het te kunnen herkennen in elke vorm. Jouw geest beschermt en begeleidt jou. Dat wil zeggen dat je behoort te luisteren naar jouw geest. Hoe luister je? Door niet tegen jezelf in te gaan. Wanneer je dat wel doet, zal na een paar keer jouw geest de nare gevolgen voor jou niet meer opvangen maar doorgeven aan jouw lichaam. Lichamelijke klachten zoals rugpijn, hoofdpijn, jeuk, kunnen natuurlijk zijn ontstaan door een verkeerde beweging of verkeerde voeding, maar wannee rhet aanhoudt en ongeneeslijk lijkt zijn er dieperliggende oorzaken.

Deze kenmerken zijn beperkt en op een veel hoger niveau kunnen er dus meerdere kenmerken of tekenen zijn. Het uitgangspunt is echter altijd: lichte en zachte energie waarbij moeiteloosheid, vertrouwen en blijdschap de gezonde basis vormen. Elke vorm van zware en drukkende energie vermijden. Geef jouw positieve gedachten en emoties de kans om steeds sterker aanwezig te zijn, en geloof in de communicatie met- en de oplossing van de Bron des’ Levens. In rust en vertrouwen ligt jouw kracht. Wanneer je dan merkt dat zaken in jouw leven veel vlotter verlopen is er al ruimte ontstaan voor jouw krachtige, positieve energie.

Onthoud… hoe meer liefde, hoe meer vrijheid…

Rumi Knoppel
Spiritwriter

Vergeving en valse trots

In het vorige artikel genaamd “Vergeving” lag de nadruk op het vergeven van een ander die jou kwaad had gedaan of jou had gekwetst. In dit artikel bekijken we het omgekeerde… wat als jij iemand kwaad hebt gedaan of hebt gekwetst?

Art: Ink Blog

Wanneer wij iemand kwaad hebben gedaan, kan dat bewust of onbewust zijn geweest. Soms zijn we onbeheerst en dan kunnen we op een onbewaakt moment anderen kwetsen. Soms kwetsen we iemand maar hebben het niet eens door totdat de ander afstandelijk doet of ons erop wijst. Wanneer we dat hebben dat gedaan dienen wij de anderen dan om vergeving te vragen.

Maar vaak ontstaat er een soort trots gevoel waarbij het naar de persoon toestappen en toegeven dat je fout bent geweest, een gevoel of beeld van zelfvernedering schept. je stelt je zwak op omdat toegeven dat je fout bent, de ander ‘macht’ over je geeft. Dit gevoel van valse trots zorgt ervoor dat je deze stap niet maakt waardoor er spanning en afstand blijft. Valse trots is net een onzichtbare muur die tussen twee mensen instaat, en vaak om redenen die het niet waard zijn. En door iemand te kwetsen heb je negatieve energie uitgezonden waardoor er nu een soort link van jou naar die persoon is ontstaan die tevens als blokkade begint vormen in jouw leven. (Zie artikel “Vergeving”).

Toegeven is juist een kracht, verontschuldigen is juist een kracht omdat het voor verbinding en verzoening zorgt. Het geeft ook aan dat je nederig bent en weet dat je ook maar mens met beperkingen bent. Het toegeven en verontschuldigen is juist een teken van karakter en gooit zoals, in het vorig artikel besproken, juist de positieve wegen open waardoor positieve energie, jouw eigen geest en gidsen vrij en onbeperkt kunnen bewegen. Het ligt dan natuurlijk aan de ander om jou ook te vergeven. Zodoende scheppen jullie beide positieve karma.

Wat nog machtiger is, is dat je verontschuldigingen aanbiedt terwijl je weet dat je niet eens fout bent geweest. Geslepen negatieve energie zal maken dat je op jouw strepen zal staan omdat je ‘gelijk’ hebt en daar speelt valse trots ook op in. Je hebt gelijk dus je hoeft niet in te komen. Uiteindelijk is het resultaat dat negatief blijft voortbestaan en is het gelijk hebben niet belangrijk, maar het kunnen openstellen van jouw eigen positieve energie door deze blokkade van negatieve energie op te heffen, ongeacht de situatie. En dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan, maar wat makkelijk of moeilijk is, is relatief en dat bepaal je uiteindelijk zelf.

Het uiteindelijke doel is om jouw realiteit te vullen met positieve energie en omstandigheden, en dat komt uiteindelijk neer op het maken van keuzes. Het maken van keuzes laat ons dan ook zien hoeveel wij als individu zelf in de hand hebben.

Rumi Knoppel
Spiritwriter

imtransforms@gmail.com

Vergeving

Mensen vergeven voor het kwaad dat ze je hebben gedaan kan soms wel de moeilijkste opgave lijken in het leven.

Wat is vergeven precies? Het is niet meer boos zijn op de persoon die jou een bepaald kwaad heeft aangedaan. Het is dat je persoon die jou kwaad heeft gedaan niet meer kwalijk neemt.

Het feit dat we vaak niet vergeten kan zijn dat we dan wel bepaalde situaties in ons leven een volgend keer beter of slimmer aanpakken zodat we de ‘schade’ verminderen.

Het kan betekenen dat je minder of geen contact meer met deze persoon zal hebben. Het minder of geen contact meer hebben is geen probleem, zolang je van binnen ‘schoon’ bent. Dat wil zeggen dat je de persoon niet negatief bespreekt bij derden (ook niet in jezelf), geen narigheden wenst aan de persoon, dat je niet blij bent bent wanneer de persoon plotseling met heel wat tegenslagen te maken krijgt, en dat je geen wraakacties -of wraakgevoelens koestert.

Het vergeven van iemand en ook jezelf is belangrijk omdat het betekent dat je een vorm van negativiteit (in de vorm van boosheid of verdriet) vasthoudt. Jouw geest kan het een tijdje dragen maar als het te lang duurt of te veel wordt zal jouw geest het aan jouw lichaam afgeven en dan kan het zich gaan vertalen naar lichamelijke klachten, meestal ook chronische ziekten. Het kan ook zijn dat je geest niet meer kan werken of kan meewerken aan bepaalde doelen die je in jouw leven heb gesteld waardoor je merkt dat zaken stroef beginnen te lopen.

Men zegt of denkt dan vaak in Suriname dat ‘boze geesten’ aan het werk zijn, wat zo kan zijn, maar ze kunnen dan actief zijn omdat jouw negativiteit de deur is waardoor zij naar binnen kunnen om zodoende aktief te KUNNEN zijn in jouw leven. Ze staan dan sterker dan jouw geest en/of meerdere Engelen die jou begeleiden en beschermen. Met andere woorden, de mate van aanwezige negativiteit die jij bewust of onbewust vasthoudt bepaald de mate van vrijheidsbeweging en kracht van jouw geest en Engelen die aktief zijn in jouw leven, en daarmee dus de mate van succes en kracht die daarmee gepaard gaat.

Hoe zou je tegen iemand kunnen aankijken die jou kwaad doet of jou provoceert, zodat vergeving makkelijker gaat?

Neem aan dat het volgende een theorie is, en of het waar is, laten we in het midden. Als het maar tenminste jou geestelijk kan versterken is dat al voldoende:

Persoonlijke spirituele groei is mogelijk door een verzameling van geplande testen die de Maker of God voor jou heeft klaarliggen wanneer je op aarde komt. En waarom liggen deze testen klaar? Volgens het concept van Spiritisme komen mensen hier op aarde vanuit andere werelden die qua evolutie lager of hoger liggen. Vanuit de lager vibrerende werelden moeten de mensen die hier op aarde komen, bijleren zodat ze naar de hoger vibrerende wereld kunnen. Mensen die vanuit de hoger vibrerende werelden op aarde komen, hebben daar fouten begaan die niet mochten en moesten dan een stapje terug doen door hier op aarde hun gave te delen met anderen. Het kan ook zijn dat deze mensen van de hoger vibrerende werelden ervoor hebben gekozen om naar de aarde te komen om de mensen inspiriren met hun gave. In de tussentijd herinneren ze zich wat hun verbeterpunten zijn om zodoende weer te terug te kunnen naar de hoger vibrerende wereld.

Jouw taak is dus om deze test momenten te zien als een kans om spiritueel te groeien. De mensen en situaties die jou provoceren zijn dan de instrumenten van het leven die worden toegelaten om te kijken hoe jij zal reageren op hun daden. Je bent dus niet echt bezig met het kijken naar wat een ander jou aandoet of wat er met je gebeurt, maar je kijkt eerder naar waarom het gebeurd, hoe jij erop reageert en hoe je zelf ermee omgaat. Welke eigenschap of handeling van jou maakt dat het Leven of God deze pijnlijke ervaring toelaat? Wat behoor jij hieruit te leren zodat je geen negatieve karma creert voor jezelf? En hoe maak je dit binnen jouw vermogen goed?

Omgekeerd, is wat de persoon jou aandoet ook voor rekening van de persoon zelf, dat is dus ook tussen de persoon en het Leven of God.

Mochten mensen over het algemeen meer letten op hun eigen handelen dan op wat anderen hen aandoen, zou men vanzelfsprekend elkaar beter behandelen.

Er zijn nog heel wat belangrijke aanvullende aspecten om dit onderwerp heen, maar voor een uitgangspunt zal dit stuk hopelijk al een richting helpen geven.

Rumi Knoppel
Spiritwriter

imtransforms@gmail.com

Kennis, common sense en ego.

Als je nou wel of niet gestudeerd hebt in een bepaalde richting, je kan nooit alles weten. Hoe komen we dan dichterbij de waarheid en dus elkaar?De wetenschap, common sense en ego sluiten elkaar niet uit en zijn daarom belangrijke focuspoints.

Hoezo?De wetenschap is sterk omdat je door onderzoek zaken meetbaar kan maken en vaststellen. maar zelfs nadat iets is vastgesteld kan er nog open terrein zijn wat meer onderzoek vereist bijv:Er is wel al bewezen dat er meerdere planeten bestaan die hebben aangetoond dat er leven daar mogelijk is, maar men is er nog niet over uit dat buitenaardse wezens daadwerkelijk bestaan. De discussies OVER DE CONCLUSIES bestaan er wel.

De wetenschap weet om die reden veel, maar niet ALLES en is daarom vaak genoeg in een constante staat van onderzoek. Daarom hoor je echte wetenschappers vaak genoeg in discussies niet beweren dat iets waar is, wel geeft men aan wat de meest LOGISCHE CONCLUSIE is.

Iemand die niet gestudeerd heeft in een bepaalde richting zal nooit evenveel weten als de persoon die dat wel heeft gedaan. Maar dat wil niet zeggen dat de niet-gestudeerde niet met common sense bepaalde conclusies kan trekken en sterker nog, bepaalde vragen kan stellen, nadat die kennis heeft genomen van alle verklaringen van verschillende deskundigen. Bijv: De onderwijzers lachtte Einstein uit toen hij, nadat hij met zijn common sense een eigen onderzoek naar de wiskundige waarheden had gedaan, aangaf dat hun wiskundige theorie niet correct was. Hij werd voor dom uitgemaakt door vrijwel een ieder in het begin, en werd vernederd en uitgelachen door vooral zijn onderwijsgevenden.

Dat betekent niet dat een ieder dezelfde common sense van Einstein heeft, het betekent juist dat niet iedereen dezelfde common sense hoeft te hebben… hoe kom je immers door een gezonde conversatie dichterbij de waarheid, dan door verschil in inzichten?

Wat naast deskundigheid en common sense nodig is, is het vermogen om op een nederige manier open te kunnen staan voor andermans inzichten omdat je dan toch alweer in het proces van onderzoek bent. Het is dan mogelijk dat je meer bij leert. Maar wanneer iemand denkt alles beter te weten omdat die ‘getraind’ is erin, geeft die aan dat nieuwe of bijgekomen informatie niet nodig is om naar te bekijken. Maar daardoor loopt deze persoon juist achter op de informatie en is die dus toch niet zo goed geinformeerd als die denkt. Zo iemand voert juist een conversatie op gebrek aan informatie en is dus geen volwaardige gesprekspartner van wie je iets bij kan leren.

Uiteindelijk is het dus niet onze gebrek aan kennis en common sense die kennisverruiming en waarheidsvinding tegenhouden, maar onze ego in de vorm van arrogantie, hoogmoed, gebrek aan zelfreflectie en oneerlijkheid (eerlijk kunnen toegeven dat je als mens nooit alles kan weten).

Rumi Knoppel
Spiritwriter

imtransforms@gmail.com