DNA stelt Hoefdraad in staat van beschuldiging

Ex-minister van Financien Gilmore Hoefdraad is op 6 augustus 2020 omstreeks 23:20pm door De Nationale Assemblee met een aantal van 28 stemmen in staat van beschuldiging gesteld. De oppositie liep uit de zaal om niet te participeren aan de stemming.

De Procureur-Generaal heeft nu de mogelijkheid het onderzoek in het kasreserveschandaal voort te zetten en kan hiermee Gilmore Hoefdraad opsporen voor vervolging.

Indien wordt bevestigt dat Hoefdraad niet in Suriname vertoeft, kan het Openbaar Ministerie Hoefdraad op de internationale opsporingslijst van Interpol te plaatsen zodat hij in elk land waar hij zich ook bevindt, aangehouden kan worden door de autoriteiten aldaar, om hem dan uit te leveren aan Suriname voor de vervolging.

Suriname zal dan meer te weten komen over het kasreserveschandaal zoals wie allemaal nog betrokken is in deze zaak, en hoe men te werk is gegaan.

 

 

 

Advertentie

Presidentiele commissie Anti-corruptiewet is gestart

In een persbericht dat op 5 augustus 2020 is gepubliceerd staat dat President Santokhi op 5 augustus 2020 de Presidentiele commissie Anti-Corrutpiewet geinstalleerd. Deze werkgroep is ingesteld voor zes maanden. De voorzitter is Carmen Rasam van het Openbaar Ministerie.

De leden zijn:

  • Carmen Rasam nnamens het Openbaar Ministerie
  • Jenny Sawiran namens het ministerie van Juspol(lid)
  • Harish Monorath namens het Kabinet van de Vicepresident (lid)
  • Fayaz Sharman namens de Nationale Assemblee (lid)
  • Farzia Habieb namens het Kabinet van de President (lid tevens secretaris)

Voor de uitvoering van de anti-corruptiewet zal deze commissie zich richten op:

  • het maken van een inventarisatie van alle uitvoeringsbesluiten en nagaan welke mechanismen gereed moeten zijn voor de bemensing en effectuering van de Anti-corruptie commissie
  • het voorbereiden van van alle concept uitvoeringsbesluiten in overleg met overige stakeholders, ter aanbieding van president Santokhi
  • het toezien dat de uitvoeringsbesluiten daadwerkelijk worden gepubliceerd en in werking treden
  • dat de commissie daadwerkelijk wordt bemenst en een aanvang maakt met haar werkzaamheden.

Voor online geld verdienen, kik hier.

Voor het persbericht, klik hier.

PERSBERICHT Presidentiële Commissie Anti-corruptiewet gaat aan de slag 05082020

Parlement beslist deze week over Hoefdraad

De Nationale Assemblee zal een dezer dagen het besluit nemen over de kwestie Hoefdraad. Indien hij in staat van beschuldiging gesteld wordt door De Nationale Assemblee, zal hij vervolgd worden. Dat houdt in dat hij als verdachte aangehouden zal worden voor de 11 strafbare feiten ten hem laste zijn gelegd inzake het kasreserve schandaal.

imageedit_1_3234378776

De ex- minister Hoefdraad is sinds kort na de inauguratie spoorloos. Er waren of zijn vele speculaties over zijn verblijf maar indien hij zich toch niet aanmeld kan hij op de lijst van Interpol worden aangemeld om dan international opgespoord te kunnen worden.

Deze week zal de Surinaamse gemeenschap precies weten hoe deze zaak zich zal voltrekken.

Online geld verdienen? Klik hier. 

 

 

Breakdown solidariteitsheffing 10%

De plannen om voor de breedste schouders een tijdelijke (tot januari 2022) solidariteitsheffing van 10%  in te voeren liggen nog in de fase van bespreking. De regering Santokhi- Brunswijk zal in de komende periode met verschillende vakbonden en organisaties aan tafel gaan om de praktische toeapsselijkheid hiervan te bekijken.

Wat de grens van de solidariteitsheffing precies zal zijn is vooralsnog onbekend omdat de belastingschijven aangepast zullen worden. Deze aanpassing zal zodanig worden aangepast dat de mensen met de lagere inkomens niet geraakt zullen worden.

De vraag wie beschouwd zullen worden als de groep met de breedste schouders zal dus moeten blijken en ook of het praktisch toepasselijk is in deze fase.

De komende periode zal de regering met het definitief besluit komen of het doorgevoerd zal worden in deze vorm of in een aangepaste vorm.

Vooralsnog is er nog geen definitief besluit genomen.

 

 

Waarom vreemdgaan?

De mens is een sexueel wezen. Het is deel van ons menszijn, het is datgene wat ons verbindt, en ervoor zorgt dat we niet uitsterven. Het is datgene dat ervoor zorgt dat er verschillende mensen worden geboren met een aanbod van verschillende talenten en vaardigheden waarvan we allemaal gebruik kunnen maken indien nodig. Sex is niet iets dat we kunnen wegdenken of naar eigen wil niet kunnen voelen. Door diepe meditatie en een strenge innerlijke discipline is dat misschien mogelijk, maar energie is energie en is het mogelijk energie te laten stoppen met stromen of het constant (proberen) om te zetten in een andere energie dat het uiteindelijk niet is?

Wanneer je van iemand houdt en toch de drang hebt om met een ander naar bed te gaan, kunnen er verschillende triggers zijn (uiterlijk, goed gesprek of gewoon omdat je je in een sleur bevindt). Het kan ook zijn dat je helemaal niet monogaam bent en daarom rechtvaardigingen zoekt om met een ander of anderen naar bed te kunnen gaan.

Maar wat de reden ook mag zijn, wanneer je in een serieuze relatie bent en lust of nieuwsgierige lust zijn intrede begint te doen, vindt er een innerlijke strijd plaats. Het nieuw en spannend moment met een vreemdeling tegenover het reeds comfortabele en bekende.

Je bent je bewust van de gevolgen indien deze daad fout verloopt maar toch doe je het. Je voelt liefde voor jouw partner maar de verlangens of lustgevoelens zijn zo sterk dat je bereid bent om voor dat ene moment dat risico te nemen en alles op het spel te zetten. Dit besef van hoe pijnlijk de gevolgen kunnen zijn wordt naar de achtergrond gedrukt en je wordt er pas echt mee geconfonteerd wanneer jouw geheim geen geheim meer is.

En na de eerste keer, kan het dat je gevoelens van spijt hebt, maar toch doe je het een volgend keer weer, en weer … en weer. Als het gaat om lust of om een groeiende liefde voor de ander, kan je innerlijke spanning gaan toenemen. De leugens nemen toe en de onrust neemt toe, omdat er langzamerhand nu al plaats gemaakt wordt voor iets anders.

Maar waarom ga je door? Heb je een onvoldaan gevoel? Ben je ongelukkig? Het feit dat je doorgaat maar in feite niet wilt zegt dat je jouw eigen handeling niet accepteert. Je doet iets waar je tegen vecht, iets dat kennelijk sterker is dan jou. Het betekent dat je niet weet hoe om te gaan met deze energie en dit geeft aan hoe slecht wij onszelf als mens kennen.

De algemene vraag is nu of de mens wel echt gemaakt is om monogaam te zijn. Is monogamie geen illusie waarbij degene die steeds de drang heeft om met verschillende personen naar bed te gaan, juist gehoor geeft aan de natuurlijke sexuele aard dat deel uitmaakt van de menselijke natuur? Kan monogamie een leugen zijn die we onszelf vertellen om de buitenwereld te laten zien hoe ‘goed’, ‘gelukkig’ en ‘beschaafd’ we zijn? Plegen we hierdoor zelfverraad waarbij we onze sexuele vrijheid niet onder ogen durven te zien omdat de energie zo onbeheersbaar lijkt te zijn?

De vraag of je wel goed of slecht mens, neemt toe. Je wilt het niet, maar je bent onbeheersbaar.

Deze vorm van onrust dient ons ertoe te leiden om harde en eerlijke vragen aan onszelf te stellen over deze universele aard. We blijken als mens, ondanks alle technologische ontwikkelingen, nog steeds onbewust te zijn over hoe ons menselijk systeem werkt. We kennen de balans op sexueel gebied nog niet tussen wel of niet, en wanneer monogaam te zijn en of dat monogamie wel bestaat.

Één ding is zeker… vechten tegen jezelf is nooit goed. Een toezegging doen aan een ander waarbij je al weet dat je vroeg of laat niet aan die toezegging zal kunnen voldoen, lijkt geen verstandige stap te zijn. Liever single en eerlijk tegen een ieder (vooral jezelf), dan in een relatie waarbij je steeds moet liegen tegen een ieder (en tegen jezelf).

Omdat de waarheid niet te stuiten is, en de leugen altijd ingaat tegen datgene wat echt leeft en beweegt in jouzelf, is het het beste om jouw besluiten altijd op jouw waarheid te baseren, wat vaak niet makkelijk is omdat we vaak niet eens uit zijn over onze eigen waarheid. Maar blijven proberen is het beste, en dat betekent dat je bij het luisteren naar jezelf geen weerstand mag ervaren, ongeacht de vele opvattingen van derden over wat beschaafd is of niet, hoe goed deze derden het ook niet bedoelen. Ontdek jouw eigen aard, blijf jezelf, besluit aan de hand van wat jouw eigen aard jou zegt, en gelijkdenkenden zullen vanzelf komen. Jij zal gelukkig zijn en daardoor ook de anderen in jouw omgeving. Hierdoor zal ook jouw sexuele keus steeds gebaseerd zijn op uiteindelijk rust hebben in jezelf en in jouw omgeving, en dat op kort en lang termijn.

Rumi K

Spiritwriter

Binnenkort blacklist voor veroorzakers geluids- en stankoverlast

Binnenkort wil de initiafnemer, Rumi Knoppel, een burgerinitiatief starten waarbij de burgers die last hebben van geluidsoverlast en stankoverlast deel aan kunnen nemen, met een oplossing in het vooruitzicht.

Het ligt in de bedoeling dat de benadeelde burgers hun geval kunnen melden op een black list dat gelanceerd zal worden. Aangezien deze type veroorzakers hun geluid en stank het in het openbaar willen verspreiden, zou het geen probleem moeten zijn dat de gemeenschap weet wie ze zijn en belangrijker, hoe het komt dat geen enkele regering tot nu toe hieraan serieus aandacht heeft besteedt.

Geluidsoverlast komt in verschillende vormen voor; hangjongeren die wel of niet met voertuigen rondhangen met luide muziek of met stemverheffing de woonwijk tot last zijn, bepaalde bedrijven die met bedrijfsactiviteiten tot in het holst van de nacht de wijk wakker houden, of buurtbewoners die met regelmaat luid muziek afspelen.

Door de jaren heen zijn steeds meer mensen het slachtoffer geweest van geluidsoverlast en stankoverlast en men vraagt zich af waar de oplossingen blijven. De gezondheid wordt hierdoor ook ernstig aangetast. De klachten werden zo erg dat bepaalde gevallen tot bij de rechter waren belandt.

Met deze openbare black list hoop Knoppel een aanzet te geven aan alle betrokkenen om  in actie te komen en dit voorkomend verschijnsel nu de nodige aandcaht te geven waar zovelen jarenlang om vragen.

Hoefdraad had hulp bij het vluchten

In een recent bericht van een dagblad staat dat Hoefdraad in zijn vlucht hoogstwaarschijnlijk hulp heeft gehad van een ex-parlementarier. Hij verblijft volgens het bericht bij een neef van deze ex-parlemntarier.

Het vermoeden bestond dat Hoefdraad eerst naar USA was vertrokken maar dat bleek niet zo te zijn.

Voor de bron klik hier.

AZ kocht voertuig van USD 56.500,00

Er gaat op social media een verkoopovereenkomst rond waarin de verkoop van een voertuig ‘Ford Everest’ ter waarde van USD 56.500,- aan het Academisch ziekenhuis staat aangegeven. Op social media wordt onder andere de vraag gesteld waarom zo een duur voertuig in deze moeilijke economsiche tijd, door een staatsziekenhuis moest worden aangeschaft en wat de functionele meerwaarde van zo een voertuig voor degene die het rijdt, heeft.

imageedit_3_9054561343

De overeenkomst is op 8 februari 2019 aangegaan waarbij er een voorschot van USD 30.000,00 is betaald, waarna het saldo bedrag van USD 28.885,00 in 24 maandelijkse termijn afgelost zou worden. Het aflossingstermijn dient uiterlijk januari 2021 te zijn afgerond. De vertegenwoordiger van AZ, die de overeenkomst voor dit voertuig is aangegaan, staat in de overeenkomst vermeld. Zie overeenkomst hieronder.

az lease auto redan

 

Restauranthouders ontevreden over nieuwe foambakjes

De nieuwe ‘bio-degradable’ foambakjes die verplicht gebruikt moeten worden door onder andere restauranthouders en cateraars wekt ontevredenheid op.

20200727_114406

Een restauranthouder vertelt dat de bakjes die milieuvriendelijk behoren te zijn, niet het gewenst afbraakproces ondergaan, zelf wanneer deze bakjes flink nat worden gemaakt. De categorie ‘A5’ zou ervoor moeten zorgen dat indien deze bakjes in het milieu na gebruik terechtkomen, ze een vrij snelle en verregaand afbraakproces ondergaan waardoor ze het milieu niet vervuilen. Maar echter wordt niet bemerkt dat dit afbraakproces plaatsvindt.

Een ander punt is dat, apart van het feit dat de kosten voor de aanschaf hoger liggen, deze nieuwe foambakjes heel onhandig zijn omdat ze het gewicht van het voedsel dat daarin gezet wordt, niet aankan. Men merkt dat deze bakjes het normaal voedselgewicht niet aankunnen omdat ze helemaal inzakken.

De restauranthouder vraagt zich af waarom men het zo juist nodig vond dat deze nieuwe type foambakjes plotseling wettelijk moesten worden gesteld.

Burgers met korte broek geweigerd bij CBB

Surinaamse burgers die voor burgerzaken bepaalde documenten, zoals uittreksels, moeten gaan halen worden geweigerd door CBB indien zij een korte broek aan hebben.

Bij navraag blijkt dat deze regel al reeds voor de verkiezingen  van mei 2020 gold. De huidige regering zit nog in een transitiefase dus de conclusie is dat men nog niet eraan toe is gekomen om deze regel nader te bekijken.

Het lijkt volgens sommige burgers in deze economische situatie geen prioriteit om de mensen die stukken komen halen bij CBB te weigeren op grond van hun kleding. De persoonlijke financiele situatie van de burgers zal nooit bij anderen bekend zijn en arme mensen zijn niet altijd in staat speciaal voor een bezoek aan CBB een lange broek te kopen of aan te trekken. Men vraagt zich af of de overheidsinstanties niet uiteindelijk in dienst staan van de burger en wle het recht hebben om deze eisen te stellen. De aanvullende vraag is ook op grond waarvan deze eis gesteld en of het wel toegstaan is om dit te eisen van de burgers.

Voor het videofragment klik hier.