Spirituele evolutie

Evolutie, verbeteren, hogerop komen, sterker worden. Zijn allemaal omschrijvingen die we kunnen gebruiken wanneer we het over evolutie hebben. Spirituele evolutie betreft dan meer het hogerop komen in het onzichtbare of in de immateriele sfeer.

Hoe sterker je wordt, hoe hoger op je komt. Maar waarom is het belangrijk om hoger op te komen?
Het draait om machtig en krachtig zijn en wel in die zin, dat problemen of ver wegblijven of heel makkelijk met zo min mogelijk pijn en lijden opgelost kunnen worden. Omdat vrijwel niemand zich machteloos wilt voelen door een bepaalde omstandigheid, positie of persoon streven we dus naar een onafhankelijkheid, waarbij we vrij zijn van onderwerping en gebondenheid.

Als menszijnde zijn wij vanwege onze materiele lichamen, ongetwijfeld beperkt en daardoor afhankelijk van sterkere en hogere energieen die in het onzichtbare bewegen. Niet gewoon in het onzichtbare, maar ook de type energieen die gerekend mogen worden tot de hogere orde en dus vanwege hun hierarchische positie opdrachten volgen en/of geven.

Maar voor ons hier op aarde, als menszijnde is het misschien goed om te beseffen dat indien wij spiritueel willen evolueren, wij in meerdere mate minder afhankelijk zullen moeten zijn van de aardse voorwerpen of instrumenten zoals bijvoorbeeld, amuletten, boeken etc. Zolang ze ons kunnen ondersteunen als hulpmiddelen op weg naar ons volgend niveau op de evolutie trap, is het niet erg, maar als we steeds gekluisterd aan ze moeten zijn of ervanuit gaan dat we afhankelijk zijn van deze aardse middelen voor bescherming of vooruitgang, binden we onszelf nog aan het aardse, wat in het materiele ligt verankerd. En het materiele komt voort uit het immateriele. Hoe hoger we dus willen komen, hoe meer we naar het immateriele moeten toe groeien door meer en meer in intens contact ermee te staan en wel zodang dat onze aardse elementen geen invloed meer op ons zulle

Rumi Knoppel
Spiritwriter

Advertentie