Government and progress

The biggest obstacle to humanity’s true progress is the combined conviction of dependence and an unjust acknowledgement of value to others:

1. Dependency: the majority believes that it needs a small group of people to create a better life for the majority, allowing this small group of people to have illogical privileges and power to decide about matters that they do not have the right to decide about.

2. Unjust acknowledgement of value to others: The acknowledgement hat this small group of people belongs to an exceptionally super breed.

The government has been promising a paradise in one form or another for centuries now, but:

– Has poverty, violence, crime, corruption, environmental pollution and the destruction of natural resources by multinationals decreased or has it become worse?

– In the end, do citizens worldwide not regularly face government in some kind of conflict when the most destructive decisions have been made by the government?

– Is genocide, war and mass slavery not trademarks of governments?

– Have you had to pay more or less money to the government over the years?

–  If this super race is so strong, why do they force you to pay for their promises? Can’t they organize the money themselves as they are so eager to offer this paradise to you?

– Should this super race have power over your right to deicide over your property and sovereignty when they are here to serve you?

Do you really believe that your quality of life depends on their existence or has their very existence caused your quality of life to deteriorate?

Do you really believe that they are capable of doing exceptional things for you as a central body that we as a community, without the aspect of power, could not do ourselves and better?

The quality of your reality is in your hands. You get what you believe. Perhaps it is time to reassess what we believe in. Maybe it is time to believe differently in one’s own abilities and realize that after centuries of proof, a small group of people can not or will not improve your quality of life. Maybe a centralized system should make place for a decentralized system where everyone is free to realize ideas and not dependent on the ideas of a few, forged with power.

Rumi Knoppel
Spiritwriter

Advertentie

Overheid en vooruitgang

De grootste obstakel voor de ware vooruitgang van de mensheid is de gecombineerde overtuiging van afhankelijkheid en onterechte waardetoekenning:

  1. Afhankelijkheid: de meerderheid gelooft dat ze een kleine groep mensen nodig heeft om een beter leven te kunnen hebben.
  2. Onterecht waardetoekenning: Dat deze kleine groep mensen tot een uitzonderlijk super ras behoort.
Het Presidentieel Paleis

De overheid belooft al eeuwenlang een paradijs in de ene of andere vorm aan de gemeenschap. Maar:

  • Is armoede, geweld, criminaliteit, corruptie, milieuverontreiniging en het vernietigen van de natuur door multinationals minder geworden of is dat erger geworden?
  • Staan burgers wereldwijd uiteindelijk niet altijd in conflict tegenover de overheid wanneer de meest destructieve besluiten door de overheid zijn genomen?
  • Zijn genocide, oorlogen en slavernij geen kenmerken van overheden?
  • Heeft u meer of minder geld aan de overheid moeten betalen door de jaren heen?
  • Als deze super ras zo sterk is, waarom verplicht ze u te betalen voor hun ideeen? Kunnen ze dan niet als een super ras zelf dat geld organiseren aangezien zij zo enthousiast zijn om dit aanbod van een paradijs aan te bieden?
  • Behoort deze super ras macht over uw eigendom en zelfbeschikkingsrecht te hebben wanneer deze uw dienaar is?

Gelooft u echt dat uw levenskwaliteit afhangt van hun bestaan of heeft juist hun bestaan ervoor gezorgd dat uw levenskwaliteit achteruit gaat?

Gelooft u echt dat zij in staat zijn uitzonderlijke dingen voor u te doen als centraal orgaan die wij als gemeenschap, zonder het aspect van macht, ook niet zelf en beter zouden kunnen doen?

De kwaliteit van uw realiteit ligt in uw handen. Wat u gelooft, krijgt u. Misschien is het tijd om het geloof in eigen kunnen anders te bekijken en te beseffen dat na het eeuwenlang bewijs, een kleine groep de vele levens niet kunnen verbeteren maar dat men gezamenlijk werkt aan een beter leven, door het uitwerken en uitvoeren van gedecentraliseerde ideeen op basis van vrijheid en gelijkheid, in plaats van het uitwerken en uitvoeren van gecentraliseerde ideeen op basis van macht en hierarchie.

Rumi Knoppel
Spiritwriter

Complot theorie…?

Tweede Kamer lid Nederland T. Baudet over Lockstep

Wanneer spreekt men van een complot theorie? Dit begrip wordt aangehaald als een verzonnen verhaaltje. Iets dat zo onwaarschijnlijk is dat er geen geloofwaardigheid aan gegeven kan worden. Het is misschien wel leuk en aardig om over te hebben maar het is fictie, een overtuiging van een stelletje dromers of zweverige figuren.

En dit kan wel terecht zo gesteld worden, indien hetgeen men als een theorie ziet ook daadwerkelijk theorie blijft. Maar wat als het wel aan het plaatsvinden is, zoals het betreffend Tweede Kamer Lid hierboven in het fimplje aanhaalt? Is het dan nog steeds een theorie? IN 2012 gaf men aan dat de wereld zou eindigen. Dat was een theorie omdat we anno 2021 nog bestaan en erover kunnen lachen. Maar geldt dat nu ook in het geval van Lockstep? Wat zal het nemen om voor een ieder over eens te zijn dat deze voorspelling, gemaakt in 2010, niet op waarheid besrut en lekker naar het rijk der fabelen verwezen kan worden?

Dat antwoord laat ik aan elk individu over. Waarheid is relatief maar ervaring is realiteit. laten we zien wat de toekomst brengt.

Rumi Knoppel
Spiritwriter

Verleidingen rechtvaardigen

Zal ik het doen of niet? Zal ik voor dat grote geld gaan of niet…? Maar wat staat ertegen over? De schade waarvoor ik medeverantwoordelijk zal zijn is onmenselijk….maar het is zoveel geld…
Mijn deel in het geheel is in principe niet zo erg… want ik heb geen rechtstreekse invloed op het resultaat toch? Als ik het niet doe, doet een ander het toch?

Dit innerlijk dialoog kan het resultaat zijn van de macht en kracht van geld. Geld maakt dat vooral zwakgeestigen zichzelf heel gauw de meest aannemelijke argumenten zullen aanpraten zodat ze hun verleidingen kunnen recbtvaardigen. De fantasieen die geld in ze los begint te maken zijn zo overweldigend, dat over lijken heen stappen na een poos noet gewoon hun tweede natuur wordt, maar hun eigen natuur.

Ze hebben hun eigen ziel verkocht en weten niet eens meer wie ze zijn en spiegelen alles dat ze nu zijn en zeggen aan anderen. Hierdoor verwijten ze van hetgeen zij zelf doen. Zelfreflectie bestaat niet meer omdat hun ‘zelf’ geen stem meer heeft. Dat stemmetje dat nog in het begin nog gehoord werd en het afraadde om het bloedgeld te nemen.

Die stem is uitgeschakeld en wie het goede in zichzelf uitschakelt heeft logischerwijs geen probleem om anderen uit te schakelen.

Sommigen bereiken na een tijdje hun grens, wanneer ze inzien wat hun aandeel in het geheel is en zullen hun slechte pad verlaten. Maar anderen zullen verharden en de argumenten die ze zichzelf aanpraten zijn niet om naar huis te schrijven.

“Dan wat als mensen doodgaan door de leugens die ik verkondig, ik en de mijne gaan niet dood. En het gaat zo moeilijk worden in de wereld, het is toch logisch dat ik dat geld aanneem? Deze organisatie is zo machtig, if you can’t beat them…join them toch? En wat als mensen honger zullen lijden, mensen lijden toch eeuwen honger?”

Deze redeneringen zijn valse en lafhartige redeneringen van een zwakgeestige die geen eigen waarde kent en daarom zo makkelijk zijn of haar eigen ziel heeft verkocht voor wat hij of zij met een kortzicht verstand denkt, veel geld te zijn.

En het ergste is, dat er veel soortgenoten van deze zwakgeestige mensen rondlopen en helaas lijken ze in deze realiteit over te nemen omdat ze ook volgelingen hebben die net zo lafhartig zijn…omdat ze weinig energie nodig hebben om deze verleidingen te recbtvaardigen in plaats ze die weerstaan. En het niet kunnen weerstaan is geen verwijt, al lijkt het op een verwijt.

Ze kunnen het niet weerstaan omdat hun geest niet het vereiste niveau van evolutie heeft behaald, dus beschikken ze niet over de geesteskracht en bijbehorend inzicht.
Leef en laat leven, respect hebben voor anderen gaat er bij hun niet in omdat ze bevangen door angst en onzekerheid door het leven gaan.
Hun aanwezigheid in het leven moet er zijn omdat hun handelingen ertor leiden dat anderen ook kunnen evolueren.

De kunst is dus om te kunnen inzien dat ook hetgeen dat slecht, zwak en lelijk is in voordeel werkt voor de eigen evolutie. Helaas is dat geen makkelijke taak om te kunnen inzien laatstaan om te kunnen beleven.

Rumi Knoppel
Spiritwriter

Onze liefde voor geweld

De liefde is voor de mens nog de meest mysterieuze energie die bestaat. Als we met moderne technologie moeten werken lukt het ons meestal heel makkelijk. Maar wanneer we met ons eigen technologisch systeem (ons innerlijk) moeten werken, lijkt het alsof we niet weten hoe daarmee om te gaan. Dit is aan de ene kant niet vreemd omdat we met een onzichtbaar deel in onszelf te maken hebben. En we hebben over het algemeen niet geleerd hoe ermee om te gaan.

En het gebrek aan kennis hierover heeft bepaalde gevolgen. Een van de gevolgen is dat men hun eigen waarde niet kent. En wanneer men hun eigen waarde niet kent, weet men niet hoe van zichzelf te houden. En wanneer die kennis ontbreekt kan er vanuit de duisternis heel wat gebeuren dat ongewenst is. Het maakt dat men liefde met geweld kan verwarren, waardoor men gewelddadig kan zijn en zich ook gewelddadig laat behandelen, denkende dat het onder liefde valt.

In veel liefdesrelaties is er sprake van dwangmatigheid, bedrog en liefdeloosheid en toch hoor je mensen dan vaak zeggen dat ze met de relatie doorgaan omdat ze van hun partner houden. Maar wanneer iemand anders jou slecht behandelt, geeft dat aan dat je jezelf slecht laat behandelen omdat je niet jouw grenzen aangeeft. En hoe zou je dat kunnen als je jouw eigen grenzen niet kent? Je behoort duidelijke grenzen in woord en daad kenbaar te maken zodat je de kwaliteit van het leven voor jezelf hoog houdt.

En dit betekent dan niet dat de ander zichzelf om jou moet veranderen. Beide partijen behoren bewust en uit vrije wil zichzelf en elkaar goed te behandelen. Maar jezelf goed behandelen komt op de eerste plaats. Omdat je dan weet wat je kan geven en waarmee je kan leven. Als dat niet goed zit, zal het met de andere niet goedkomen.

Vrijheid en waarheid zijn daarom heel erg belangrijk in relaties. Leef in vrijheid naar jouw waarheid met jezelf en elkaar en je zal dan bewust kunnen kiezen wie jouw vrienden zijn of wie jouw liefdespartner kan zijn. Maar leidt geen leven onder emotionele druk of onder een staat van moeten waarbij je stelselmatig ongelukkig bent en dan zegt dat dat liefde is. Liefde vult aan, stimuleert het positieve en wekt een opbouwend verlangen op. Probeer dus zo min mogelijk in weerstand met jezelf en anderen te leven. Luister naar jouw weerstand omdat het jou op dat moment aangeeft dat je niet de juiste richting in jouw leven aan het volgen bent. Je bent dus onbewust bezig jezelf en hoogstwaarschijnlijk ook anderen, geweld aan te doen.

Rumi Knoppel
Spiritwriter

Spiritual communication: words are not enough

It is always said that good communication maintains a healthy and loving relationship. That is undoubtedly true. What has been humanity’s challenge in the past thousands of years is the lack of a clear foundation of good communication. We have learned to communicate since we were small children. And this we have learned by using words. But we see that every day, although words are used routinely, there is still so much noise, conflict and confusion. So it is obvious that words fail. We also often see that when one cannot express oneself because of lack of words, one can start hitting or yelling. The energy that has to flow by making itself known does not get the chance (for a short or longer period of time) to utter itself and when that energy cannot flow, it will look for other ways to express itself and this in such a way that it will ensure that it does not can be ignored. And that can be positive or negative, depending on the energetic nature of the person in question.

Need guidance for a positive change? Attend the 40 days program for Adyashanti’s 30-Day Wake Up Challenge -2021

Join the 30-Day Wake Up Challenge with Adyashanti

We also see this happening at protest demonstrations. Although protest demonstrations can also have hidden agenda’s, they are nevertheless the result of a protracted, and frustrating, issue that kept getting unheeded. The same is true from person to person. In a love relationship, or parent-child relationship, things will often escalate when one or both parties feel unheard. Adultery, lies, deceit, hatred and feelings of blame are among of the many consequences that can lead to destruction or self-destruction. It is therefore constructive to focus on the fact that words are only a limited means of expression of an invisible energy, divided in the form of known and unknown emotions and other vibrations that are still a mystery to us.

For some guidance at your own pace I recommend this book:

Embracing the Unknown with Pema Chödrön

Words are only tools of making that which is invisible for us and others, as visible as possible. Only in this way can we function as a society because we all have our own way of expression. Our different desires must be clear to each other to some extent so that in the absence of confusion and miscommunication messages do not get mixed up. It is required for harmony and peaceful circumstances. Agreements are therefore an important part of any strong society. And well-honoured agreements show that there is mutual understanding and respect. So, good communication must be able to bring about mutual understanding that manifests itself in the mutual expression.

Need guidance for a positive change? Attend the 40 days program for Adyashanti’s 30-Day Wake Up Challenge -2021

Join the 30-Day Wake Up Challenge with Adyashanti

Words are not enough: loved ones passing away

When we want to support those who have been left behind by a loved one through passing away,  we often use words such as “condoleances” or “be strong”. But we do know that these words are only encouraging, not healing. Even the pastor who reads words of encouragement from scriptures during the funeral service knows that the energy of suffering at that moment cannot be transformed. Of course, the suffering person can experience some relief, but the real affected pain cannot be eliminated 100% once and for all at that moment. The person that grieves can appreciate it, but only time in combination with certain inner conscious and unconscious processes will gradually make the pain fade away.

Explaining what one has seen with one’s own eyes
For example, if you have been to a place where you have witnessed the sunset,  is describing it to someone else a challenging task. You can tell how you have seen enormous trees, with beautiful birds flying over them, with clouds in the background. The sounds of the animals waking up at that moment and everything that came with it. But what you have seen with your eyes you still cannot show others 100%. That image and the experience is difficult to transfer to the other through words. The other person can only form an image out of your explanation but still does not know exactly what you have seen and experienced. The person should experience it, and even then the experience might be different for that person. The image and the experience are thus much larger than words can reach.

Explaining what one has seen in one’s own mind
When you have had a dream, you often cannot explain it to yourself. Especially when it was so intense that there was a strong sense about it. You have seen certain images, and sometimes it can just be your subconscious processing an intense movie you watched before going to bed. But when that is not the case, we can become curious about what we have seen in our dreams. And if we can’t explain that to ourselves, how can we explain it to someone else? At most we can say that the feeling was good or bad. But why or where that feeling came from, or what it could mean is often a mystery to us. And right within this spectrum of not being able to know what this information of emotions and feelings means, we can find that our communication of words falls short. It is clear that words are not enough…

And it tells us that the world of energy that flows continuously through us is so indescribably intense and limitless, that for thousands of years we as humanity have unconsciously overlooked that our way of communication has been holding us back all along. We are so captivated by words that if someone doesn’t quite speak our language we are able to laugh at them. But if this same person were to cry or laugh, we would immediately know what was going on, without the need for words. When we are crying or laughing, it’s not even about words anymore, but about the type of energy that is easily recognizable.

And yet we also expect others to explain their inner world of thoughts and emotions to us (which is often indescribable with words) with text and explanation (in also correctly formulated sentences) while we cannot do it ourselves. How often do we do, think, or say something that we don’t believe in or understand why we are doing it or have done it?

Verbal communication is therefore a low form of communication. Because our ideas and emotions can be experienced 100%, but probably only 30% can be translated with words. Actions speak louder, but that is not always the case because intentions often cannot be explained.

Check out this book for some guidance at your own pace:

Embracing the Unknown with Pema Chödrön

Evolution: True communication expresses freedom and love
We as humanity still have a very long way to go. We should pay a lot of attention to our inner world so that we know better who we ourselves are within the creation of life. Also where we stand in life and how we treat ourselves and each other. We use the word love but are we really a loving kind? We use the word freedom but are we free and do we allow others to be free?

We could admit that if we have so much to process for ourselves, we are respectfully obligated to allow others to explore their journey in peace. Surely we cannot demand an explanation from others regarding their thoughts and actions, when we ourselves have no clear explanations of our actions?

We should respect and trust that this powerful, limitless and mysterious universal energy that flows through all of us knows what it’s doing. Letting each other live in peace is therefore one of the paths that lead to harmonious togetherness. Words are also not enough for this article and more will follow.

But for now it is important to realize that we can evolve our communication more in what we feel. What do you feel? Don’t go against yourself, because you are in communication with yourself or something. Listen to it. When it is an energy of conflict or destruction you know that that is not the way to go. When it is an energy of reconciliation, helpfulness, respect for other people’s feelings and thought (no matter how disagreeing you may be), you have to respond to it.

You cannot explain the world of spiritual energy for the most part in words, but you can feel it. You can learn how to live in harmony with it and make it work for you by experiencing it. Therefore do not judge something that you do not know about yourself or another, but do give it the required, liberating attention. So recognize, acknowledge and trust what your truth is. But that means that you have to listen to yourself and that means: feel your feeling.

For some guidance I recommend this book:

Embracing the Unknown with Pema Chödrön

You can also attend the 40 days for positive transformation:

Join Renowned Psychologist Kelly McGonigal for a FREE Video Teaching on Establishing New Habits for Positive Change…

Spiritwriter

Geestelijke communicatie: Woorden schieten tekort.

Men zegt altijd dat goede communicatie een gezonde en liefdevolle relatie in stand houdt. Dat is ongetwijfeld waar. Wat de uitdaging van de mensheid in afgelopen duizenden jaren is geweest, is dat er een duidelijke basis van goede communicatie ontbreekt.

Wij hebben leren communiceren vanaf we klein zijn. En dit hebben we geleerd door woorden te gebruiken. Maar we zien dat er dagelijks, alhoewel men routinematig woorden gebruikt, er toch zoveel ruis, conflict en verwarring is. Het is dus overduidelijk dat woorden tekortschieten.

We zien ook vaak dat wanneer men zich niet kan uiten of gebrek aan woorden heeft, men kan gaan slaan of schreeuwen. De energie die moet stromen door zich kenbaar te maken krijgt de kans niet (voor korte of langere tijd) en wanneer die energie niet in toom gehouden kan worden gaat het andere uitwegen zoeken en wel op een zodanige wijze dat het ervoor zal zorgen dat het niet genegeerd kan worden. En dat kan positief of negatief, afhankelijk van de energetische aard van de persoon in kwestie.

We zien dit ook gebeuren bij protestdemonstraties. Alhoewel protestdemonstraties ook een onzuivere bedoelingen kunnen hebben is het desalniettemin het gevolg van een situatie die op springen staat. Een protestdemonstratie is het resultaat van een langdurige, en frustrerende kwestie waarbij men steeds geen gehoor kon vinden.  Zo ook basis van mens tot mens. In een liedesrelatie, of ouder-kind relatie, zullen zaken vaak escaleren wanneer de een of beide partijen zich niet gehoord voelen. Overspel, leugen, bedrog, haat en gevoelens van verwijt zijn een van de vele gevolgen die tot destructie of zelf-destructie kunnen leiden.

Het is daarom goed om de focus te richten op het feit dat woorden slechts een (beperkt) resultaat zijn van een onzichtbare energie, verdeeld in de vorm van bekende en onbekende emoties en andere tot nog toe voor ons onduidelijke gevoelsmatigheden. Woorden zijn slechts een middel om datgene wat onzichtbaar tevens voelbaar is voor ons en anderen, zo zichtbaar mogelijk te maken. Zo alleen kunnen we als een samenleving functioneren omdat we allemaal onze eigen manier van bewegen, leven en uitdrukken hebben. Onze verschillende verlangens moeten tot in zekere mate duidelijk zijn voor elkaar zodat door de afwezigheid van spraakverwarring of miscommunicatie zaken niet door elkaar lopen. Het is vereist voor harmonie en een soepel verloop van omstandigheden. Anders botst men steeds tegen elkaar. Afspraken zijn daarom een belangrijk onderdeel van elke sterke samenleving. En goed nagekomen afspraken tonen dat er werderzijds begrip is. Dus goede communicatie moet wederzijds begrip kunnen bewerkstelligen dat zich in het wederzijds uiten manifesteert.

Woorden schieten te kort

Overlijdensgeval

Wanneer we een nabestaande moed willen inspreken, gebruiken we het woord ”sterkte”. Maar we weten wel dat dit woord slechts bemoedigend is, niet helend. Zelfs de voorganger die tijdens de uitvaartdienst bemoedigende woorden uit heilige geschriften voorleest, weet dat de energie van pijn die op dat moment door het innerlijk van de nabestaanden stroomt, niet geheeld kan worden. Natuurlijk kan een nabestaande wel wat verzachting ervaren maar de echte diepgetroffen pijn kan hiermee op dat moment niet voor eens en voor altijd 100% weggewerkt worden. De nabestaande kan het waarderen, maar alleen de tijd in combinatie met bepaalde innerlijke bewuste en onbewuste processen zullen de pijn gradueel doen wegebben.

Uitleggen van wat men eigen ogen heeft gezien:

Zelfs wanneer je bijvoorbeeld naar een plek bent geweest waar je de zonsondergang hebt mogen aanschouwen, is het beschrijven daarvan aan een ander een uitdagende taak. Je kan vertellen hoe je gigantische bomen heb gezien, waarbij prachtige vogels over heen vlogen, met wolken op de achtergrond. De geluiden van de dieren die op dat moment wakker werden en alles wat daar bij kwam kijken. Maar wat je hebt gezien met jouw ogen kan je toch nog steeds niet 100% aan de ander laten zien. Dat beeld en de ervaring is moeilijk over te dragen aan de ander middels woorden. De ander aan wie je dit vertelt kan ook alleen maar een beeld vormen maar weet nog steeds niet wat je precies hebt gezien en ervaren. De persoon zou het moeten ervaren, en dan nog zou de ervaring voor die persoon anders kunnen zijn.  Het beeld en de ervaring zijn dus veel groter dan woorden kunnen reiken.

Uitleggen van wat men in eigen gedachten heeft gezien:

Wanneer je een droom hebt gehad, kan je die vaak aan jezelf niet verklaren. Vooral wanneer het zo intens was dat er een sterk gevoel bij is geweest. Je hebt bepaalde beelden gezien, en soms kan het zijn dat je teveel informatie van een film hebt opgenomen en dat dat zich in jouw onderbewustzijn is gaan vastzetten. Maar wanneer dat niet het geval is, kunnen we nieuwsgierig worden van hetgeen we hebben gezien in onze droom. En als we dat aan onszelf moeilijk kunnen uitleggen, hoe zullen we dat aan een ander kunnen uitleggen? We kunnen hooguit zeggen dat het gevoel goed of slecht was. Maar waarom of van waar dat gevoel kwam, of wat het zou kunnen betekenen is voor ons vaak een raadsel. En precies binnen dit spectrum van niet kunnen weten wat deze informatie van emoties en gevoelens betekent, kunnen we merken dat onze communicatie van woorden tekortschiet.

Dat woorden dus tekortschieten is duidelijk. En het vertelt ons dat de wereld van energie die onafgebroken door ons heen stroomt zo onbeschrijflijk intens en grenzeloos is, dat wij voor duizenden jaren als mensheid onbewust hebben overzien dat onze wijze van communicatie ons al die tijd achter heeft gehouden. We zijn zo sterk in de ban van woorden dat wanneer iemand onze taal niet helemaal weet te praten we in staat die uit te lachen. Maar wanneer deze zelfde persoon zou huilen of lachen, zouden we wel meteen weten wat er zich afspeelde, zonder dat daarbij woorden nodig waren. Het gaat bij het huilen of lachen dus helemaal niet eens meer om woorden maar om de type energie die makkelijk herkenbaar is.

En toch verwachten we ook van anderen dat ze hun innerlijke wereld van gedachten en emoties, die vaak onbeschrijflijk is, met tekst en uitleg (in ook correct geformuleerde zinnen) aan ons verklaren terwijl we het zelf ook niet kunnen doen. Hoe vaak doen, denken of zeggen we iets waar we niet achter staan of niet begrijpen waarom we het doen of hebben gedaan? De verbale communicatie is dus een lage vorm van communicatie. Want onze denkbeelden en emoties zijn wel 100% te ervaren, maar vermoedelijk maar 30% te vertalen met woorden. Daden spreken harder, maar ook dat geldt niet altijd omdat intenties vaak ook niet te verklaren zijn.

Evolutie: Ware communicatie omvat vrijheid en liefde

We hebben als mensheid nog een heel lange weg te gaan. We dienen veel aandacht te besteden aan onze innerlijke wereld zodat we beter weten wie we zelf als creatie van het leven zijn. Ook waar we staan in het leven en hoe we met onszelf en elkaar omgaan. We gebruiken het woord liefde maar zijn we echt liefdevol? We gebruiken het woord vrijheid maar zjin we vrij en laten we elkaar vrij?

We zouden nu wel kunnen erkennen dat als we zoveel werk hebben aan onszelf, we gehouden zijn om elkaar vrij te laten om deze ontdekkingreis in alle rust te kunnen doen. We kunnen toch niet een verklaring van een bepaalde beweging van vrijheid of handeling van de ander afdwingen wanneer we van onze handelingen geen duidelijke verklaringen nog hebben? En al hebben we die, het is overduidelijk dat de machtige, grenzeloze en onverklaarbare energie die door ons allen stroomt wel weet wat die doet. Elkaar in de rust laten leven is daarom een van de wegen die leiden naar een harmonieus samenzijn.

Ook schieten woorden tekort voor dit artikel en er zullen meerdere volgen. Maar voor nu is het belangrijk om te beseffen dat we onze communicatie meer kunnen zoeken in wat we voelen. Wat voel je? Luister naar het gevoel, je voelt het niet zomaar. Ga niet tegen jezelf in, omdat er gecommuniceerd wordt met je. Luister ernaar. Wanneer het een energie van ruzie, conflict of destructie kan je weten dat je daaraan geen gehoor kan geven. Wanneer het een energie is van verzoening, behulpzaamheid, respect voor andermans gevoel en denken (al hoe oneens je nog bent en het denken en voelen van de ander niet op geweld gebaseerd is), dien je daaraan gehoor te geven. Je kan de wereld van de geestelijke energie voor een belangrijk deel niet in woorden verklaren, maar je kan er mee leren leven en het voor je laten werken door het te ervaren en van daaruit de uitwisseling op basis van emotie, gevoel en intuitie aan te sturen. Oordeel daarom niet over iets dat je niet kent bij jezelf of een ander, maar geef het wel de vereiste, bevrijdende aandacht.  Herken, erken en vertrouw dus wat jouw waarheid is.

Maar dat betekent dat je veel naar zelf moet luisteren en daarmee wordt bedoeld: voelen.

Rumi Knoppel
Spiritwtriter