Vergeving en valse trots

In het vorige artikel genaamd “Vergeving” lag de nadruk op het vergeven van een ander die jou kwaad had gedaan of jou had gekwetst. In dit artikel bekijken we het omgekeerde… wat als jij iemand kwaad hebt gedaan of hebt gekwetst?

Art: Ink Blog

Wanneer wij iemand kwaad hebben gedaan, kan dat bewust of onbewust zijn geweest. Soms zijn we onbeheerst en dan kunnen we op een onbewaakt moment anderen kwetsen. Soms kwetsen we iemand maar hebben het niet eens door totdat de ander afstandelijk doet of ons erop wijst. Wanneer we dat hebben dat gedaan dienen wij de anderen dan om vergeving te vragen.

Maar vaak ontstaat er een soort trots gevoel waarbij het naar de persoon toestappen en toegeven dat je fout bent geweest, een gevoel of beeld van zelfvernedering schept. je stelt je zwak op omdat toegeven dat je fout bent, de ander ‘macht’ over je geeft. Dit gevoel van valse trots zorgt ervoor dat je deze stap niet maakt waardoor er spanning en afstand blijft. Valse trots is net een onzichtbare muur die tussen twee mensen instaat, en vaak om redenen die het niet waard zijn. En door iemand te kwetsen heb je negatieve energie uitgezonden waardoor er nu een soort link van jou naar die persoon is ontstaan die tevens als blokkade begint vormen in jouw leven. (Zie artikel “Vergeving”).

Toegeven is juist een kracht, verontschuldigen is juist een kracht omdat het voor verbinding en verzoening zorgt. Het geeft ook aan dat je nederig bent en weet dat je ook maar mens met beperkingen bent. Het toegeven en verontschuldigen is juist een teken van karakter en gooit zoals, in het vorig artikel besproken, juist de positieve wegen open waardoor positieve energie, jouw eigen geest en gidsen vrij en onbeperkt kunnen bewegen. Het ligt dan natuurlijk aan de ander om jou ook te vergeven. Zodoende scheppen jullie beide positieve karma.

Wat nog machtiger is, is dat je verontschuldigingen aanbiedt terwijl je weet dat je niet eens fout bent geweest. Geslepen negatieve energie zal maken dat je op jouw strepen zal staan omdat je ‘gelijk’ hebt en daar speelt valse trots ook op in. Je hebt gelijk dus je hoeft niet in te komen. Uiteindelijk is het resultaat dat negatief blijft voortbestaan en is het gelijk hebben niet belangrijk, maar het kunnen openstellen van jouw eigen positieve energie door deze blokkade van negatieve energie op te heffen, ongeacht de situatie. En dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan, maar wat makkelijk of moeilijk is, is relatief en dat bepaal je uiteindelijk zelf.

Het uiteindelijke doel is om jouw realiteit te vullen met positieve energie en omstandigheden, en dat komt uiteindelijk neer op het maken van keuzes. Het maken van keuzes laat ons dan ook zien hoeveel wij als individu zelf in de hand hebben.

Rumi Knoppel
Spiritwriter

imtransforms@gmail.com

Advertentie

Vergeving

Mensen vergeven voor het kwaad dat ze je hebben gedaan kan soms wel de moeilijkste opgave lijken in het leven.

Wat is vergeven precies? Het is niet meer boos zijn op de persoon die jou een bepaald kwaad heeft aangedaan. Het is dat je persoon die jou kwaad heeft gedaan niet meer kwalijk neemt.

Het feit dat we vaak niet vergeten kan zijn dat we dan wel bepaalde situaties in ons leven een volgend keer beter of slimmer aanpakken zodat we de ‘schade’ verminderen.

Het kan betekenen dat je minder of geen contact meer met deze persoon zal hebben. Het minder of geen contact meer hebben is geen probleem, zolang je van binnen ‘schoon’ bent. Dat wil zeggen dat je de persoon niet negatief bespreekt bij derden (ook niet in jezelf), geen narigheden wenst aan de persoon, dat je niet blij bent bent wanneer de persoon plotseling met heel wat tegenslagen te maken krijgt, en dat je geen wraakacties -of wraakgevoelens koestert.

Het vergeven van iemand en ook jezelf is belangrijk omdat het betekent dat je een vorm van negativiteit (in de vorm van boosheid of verdriet) vasthoudt. Jouw geest kan het een tijdje dragen maar als het te lang duurt of te veel wordt zal jouw geest het aan jouw lichaam afgeven en dan kan het zich gaan vertalen naar lichamelijke klachten, meestal ook chronische ziekten. Het kan ook zijn dat je geest niet meer kan werken of kan meewerken aan bepaalde doelen die je in jouw leven heb gesteld waardoor je merkt dat zaken stroef beginnen te lopen.

Men zegt of denkt dan vaak in Suriname dat ‘boze geesten’ aan het werk zijn, wat zo kan zijn, maar ze kunnen dan actief zijn omdat jouw negativiteit de deur is waardoor zij naar binnen kunnen om zodoende aktief te KUNNEN zijn in jouw leven. Ze staan dan sterker dan jouw geest en/of meerdere Engelen die jou begeleiden en beschermen. Met andere woorden, de mate van aanwezige negativiteit die jij bewust of onbewust vasthoudt bepaald de mate van vrijheidsbeweging en kracht van jouw geest en Engelen die aktief zijn in jouw leven, en daarmee dus de mate van succes en kracht die daarmee gepaard gaat.

Hoe zou je tegen iemand kunnen aankijken die jou kwaad doet of jou provoceert, zodat vergeving makkelijker gaat?

Neem aan dat het volgende een theorie is, en of het waar is, laten we in het midden. Als het maar tenminste jou geestelijk kan versterken is dat al voldoende:

Persoonlijke spirituele groei is mogelijk door een verzameling van geplande testen die de Maker of God voor jou heeft klaarliggen wanneer je op aarde komt. En waarom liggen deze testen klaar? Volgens het concept van Spiritisme komen mensen hier op aarde vanuit andere werelden die qua evolutie lager of hoger liggen. Vanuit de lager vibrerende werelden moeten de mensen die hier op aarde komen, bijleren zodat ze naar de hoger vibrerende wereld kunnen. Mensen die vanuit de hoger vibrerende werelden op aarde komen, hebben daar fouten begaan die niet mochten en moesten dan een stapje terug doen door hier op aarde hun gave te delen met anderen. Het kan ook zijn dat deze mensen van de hoger vibrerende werelden ervoor hebben gekozen om naar de aarde te komen om de mensen inspiriren met hun gave. In de tussentijd herinneren ze zich wat hun verbeterpunten zijn om zodoende weer te terug te kunnen naar de hoger vibrerende wereld.

Jouw taak is dus om deze test momenten te zien als een kans om spiritueel te groeien. De mensen en situaties die jou provoceren zijn dan de instrumenten van het leven die worden toegelaten om te kijken hoe jij zal reageren op hun daden. Je bent dus niet echt bezig met het kijken naar wat een ander jou aandoet of wat er met je gebeurt, maar je kijkt eerder naar waarom het gebeurd, hoe jij erop reageert en hoe je zelf ermee omgaat. Welke eigenschap of handeling van jou maakt dat het Leven of God deze pijnlijke ervaring toelaat? Wat behoor jij hieruit te leren zodat je geen negatieve karma creert voor jezelf? En hoe maak je dit binnen jouw vermogen goed?

Omgekeerd, is wat de persoon jou aandoet ook voor rekening van de persoon zelf, dat is dus ook tussen de persoon en het Leven of God.

Mochten mensen over het algemeen meer letten op hun eigen handelen dan op wat anderen hen aandoen, zou men vanzelfsprekend elkaar beter behandelen.

Er zijn nog heel wat belangrijke aanvullende aspecten om dit onderwerp heen, maar voor een uitgangspunt zal dit stuk hopelijk al een richting helpen geven.

Rumi Knoppel
Spiritwriter

imtransforms@gmail.com