Ego, Overheid en Vrijheid

Ego wordt energetisch-spiritueel verklaard als de energievorm die zich manifesteert in de gedachten en emoties met de bedoeling de overtuiging van schaarste en gebrek als realiteit te laten manifesteren.  De instrumenten van ego zijn: pijn, angst voor pijn en leugen.

De verschillende vormen van gebrek kunnen zijn:

Gebrek in immateriële zin: geloof in gebrek aan eigen of authentieke waarde. Gevolgen: jaloezie, dominantie in (liefdes) relaties, manipulatie, zelfbedrog, bedrog, leugens en mondt zich verder uit tot hevige gevechten of moordgevallen, die veelal beginnen met felle discussies waarbij men hun gelijk moet krijgen (als dat nou gepaard gaat met het kleineren en/of vernederen van de ander doet er niet toe), men staat niet open en praat of vecht meer dan men liever luistert.

images (1)

Gebrek in materiële zin: geloof in gebrek aan materieel overvloed zoals geld, middelen, en goederen. Gevolgen: diefstal, roofmoord, oplichting, wanbetaling, en de gevaarlijkste: corruptie.

Om even de focus te beperken op het ontstaan van corruptie:

Uit het instrument van ego, namelijk angst, ontstaat hebzucht. Hebzucht creëert corruptie, en corruptie is de meest meedogenloze vorm van misdaad, omdat het de verzameling is van diefstal, bedrog , oplichting, fraude, en is de oorzaak van een langzame dood die voor duizenden soms miljoenen mensen in één keer wordt bewerkstelligd.

Ego, gestoeld in de overtuiging van leugen van gebrek creëert verder ook de drang om te vechten voor overleving, omdat waarde of energie (leven) niet op een andere manier of tijdstip verkregen kan worden dan op dat moment alleen. Het gaat dus moeten vechten om te kunnen nemen van de ander op dat moment. Het meest ideale voor een corrupteling is dus de toestand waarbij het niet hoeven te vechten geen noodzaak meer is, omdat de kracht van dominantie het vechten anticipeert.

images (6)

De nodige (3) stappen om dominantie over de vrije mensen of burgers te realiseren:

download (2)

Stap 1: het gebruik maken van een geraffineerde creativiteit om de overtuiging van ongelijkheid tussen overheid en burger te indoctrineren. De ongelijkheid vindt zijn basis in de overtuiging dat het hoogste moraal bij de corrupteling ligt. Deze weet immers het beste wat goed is en wat kwaad is. De corrupteling laat geloven dat die de uitgekozen redder is en indoctrineert de rest vervolgens met ongelijkheid, afhankelijkheid en ongeloof in eigen kunnen. Overtuig de rest in hun innerlijk wezen dat zij lager en zwakker staan. Deze indoctrinatie is noodzakelijk omdat de illusie van een terechte machtstoekenning vereist is wil men controle… in de vorm van dominantie…. rechtvaardigen. Hierdoor wordt op elke vorm van weerstand of opstand van de vrije mens of burger geanticipeerd. De burger waant zich bij de gedachte van weerstand of opstand al onterecht bezig te zijn en leert dat ook aan de eigen kinderen en andere landgenoten.

Stap 2: om de continuïteit van overvloed voor zichzelf (de corrupteling) te kunnen garanderen, dient de dominantie in wetgeving vastgelegd te worden.

download (7)

Stap 3: om het recht te laten doen gelden is het toe-eigenen en toepassen van geweldsmonopolie van eminent belang. Uiteindelijk is de angst voor pijn door middel van verbaal of non-verbaal geweld de beste stop achter de deur als controlemechanisme. En bij de meeste mensen is de angst zo diepgeworteld dat men zichzelf voorhoudt dat het beter is om gedomineerd te worden. Men levert hun eigen waarde in voor een leven van onderwerping.

Het besef van eigen waarde en vrijheid is daarom de belangrijkste tegenpool en daarmede het belangrijkste goed, omdat het de hoogste noodzaak is voor Ego om via gemanipuleerde dominantie onze vrijheden te beperken. Minder beweegruimte van de een betekent minder energie dus meer beweegruimte voor de ander meer energie, dat betekent meer kracht of macht.

freedom_quote_2

Maar… vrij zijn in de geest betekent dat u uw eigenwaarde als levend wezen kent, erkent en belijdt. U beseft dan dat ongelijkheid een leugen is. U beseft dat ongelijkheid niet mogelijk is, omdat de menselijke vrije geest zo onbegrensd machtig en creatief is, dat het niet onderworpen kan worden aan onrechtvaardige regels en procedures.

UprisingBanner5

De eigenwaarde creëert ook het besef van hoe belangrijk vrijheid is, omdat wat je van waarde acht voor jezelf, je dat ook vanzelfsprekend belangrijk acht voor de ander. Waarom, omdat hoe vrijer jij kan bewegen in jouw levensrol hoe sterker je bent, en hoe sterker de ander is in zijn of haar levensrol, hoe veiliger we allemaal zijn. Want wanneer een van ons valt, is het dan toch een troost om te mogen verkeren in de gedachten dat er sterke handen om ons heen zijn die ons kunnen opvangen?

Maar voordat we vrijheid kunnen ervaren is het belangrijk om kennis te maken met de informatie over onze innerlijke waarheid. Wie zijn wij? Hoe machtig zijn wij? Wat kunnen wij? Zijn we echt alleen in staat te leven met elkaar op basis van ongelijkheid en repressie? Of kunnen we onszelf toestaan gebruik te maken van onze innerlijke zachte almacht en zodoende met de hoge mate van verkregen intelligentie een samenleving te creëren op basis van vreedzame co-existentie? Kunnen wij onszelf zover brengen om te geloven in een vreedzame samenleving? Wat je gelooft, krijg je, ik…geloof het in ieder geval wel.

Uw levensrol, uw waarheid is met uw geboorte gekomen met de bedoeling een bijdrage te leveren aan de wereld. Probeer daarom uw eigen innerlijke waarheid en ook de innerlijke waarheid van de ander te ontdekken en wees er vrij in om het te accepteren en het te uiten, want uw waarheid is uw vrijheid en is uiteindelijk het enige wat u achterlaat. Ik denk…. dat de mensheid nu meer waarheid (vrijheid) dan leugen (dominantie) kan gebruiken.

Peace In The Golden Dawn Community

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: